Cazuri Soluționate

19/03/2013 | Cazuri Soluționate

Soţii G., participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl au fost repuşi în drepturi în urma intervenţiei avocatului parlamentar, Aurelia Grigoriu, către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

La  Centrul pentru Drepturile Omului s-au  adresat soţii G ...

14/03/2013 | Cazuri Soluționate

Cetăţenii M.C. şi L.A. s-au adresat la reprezentanţa Bălţi a CpDOM, invocînd lezarea dreptului la proprietate de către administratorul întreprinderii agricole GAS „Fîntîna Recea”. Potrivit petiţionarilor, aceasta foloseşte ilegal cotele-părţi valorice care le aparţin, în condiţiile în care nu a fost încheiat nici un act care ar oficializa darea ...

12/03/2013 | Cazuri Soluționate

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a intervenit într-un caz de deţinere ilegală în penitenciar a unei persoane.Drept urmare, Procuratura militară va decide tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de exces de putere, admis în privinţa cetăţeanului B.V.

La 11.12.2012 ...

Pages