NPM draft recommendations

Vizită la Penitenciarul nr.10 Goian (septembrie 2015)

Pe 4 septembrie 2015, funcționarii Oficiului Avocatului Poporului au efectuat o vizită la Penitenciarul nr. 10 Goian pentru a  elucida circumstanţele  care au condus la  revoltele în masă ale deținuților minori. În urma vizitei a fost elaborat un raport, iar pe adresa Departamentului Instituțiilor Penitenciare a fost remis un Aviz cu recomandări.

RAPORT în baza vizitei efectuate la Penitenciarul nr.10  Goian, la 04 septembrie 2015

Aviz cu recomandări în baza vizitei efectuate la Penitenciarul nr.10 Goian la 04 septembrie 2015

Vizita de monitorizare în Penitenciarul nr.15 Cricova

La 10 iunie 2015, funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului, au efectuat o vizită în Penitenciarul nr.15 Cricova. Vizita a fost efectuată în urma unor sesizări parvenite de la un grup de condamnați nemulțumiți de condițiile de detenție.  În cadrul vizitei a fost monitorizat: sectorul nr.1 în care sînt deținuți condamnații izolați pe motiv de securitate (art.206 CE). Drept urmare, a fost înaintat Directorului Departamentului  Instituțiilor Penitenciare un Aviz

Vizită de monitorizare la Penitenciarul nr.6 din Soroca

În cadrul activităţii Oficiului Avocatului Poporului de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale ale omului în locurile care asigură detenția persoanelor, activitate efectuată în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2)  și art. 11 lit. i) din Legea nr. 52 din 030.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), la data de 19 mai 2015, a fost efectuată o vizită de monitorizare la Penitenciarul nr. 6 Soroca. Scopul vizitei a fost verificarea condiţiilor de detenţie existente pentru persoanele cu dizabilități.

Raportul asupra vizitei

Avizul Avocatului Poporului înaintat șefului Penitenciarului nr.6

Răpunsul parvenit din Penitenciarul nr.6

Situația Penitenciarului nr.13 monitorizată în continuare în cadrul activității MNPT

Mecanismul Național de Prevenire a Torturii monitorizează situația din Penitenciarul nr.13 mun.Chișinău. La 22 decembrie 2014 MNPT aefectuat o vizită amplă de monitorizare și documentare în Penitenciarul nr.13.  

Raport în baza vizitei efectuate la Penitenciarul nr.13 la 22 decembrie 2014

Răspunsul Șefului Penitenciarului nr.13

Pages