NPM draft recommendations

Vizita preventivă la Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cantemir la 13 aprilie 2017

Consiliul pentru Prevenirea Torturii a efectuat o vizita preventivă la  Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cantemir la 13 aprilie 2017. în urma vizitei a fost elborat un raport și un aviz.

Raport asupra vizitei preventivă la  Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cantemir la 13 aprilie 2017

Aviz cu recomandări

Vizita preventivă la Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cahul

Consiliul pentru Prevenirea Torturii a efectuat o vizita preventivă la  Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cahul la 13 aprilie 2017. în urma vizitei a fost elborat un raport și un aviz. 

Raport asupra vizitei preventive la  Izolatorul de detenție preventivă Inspectoratul de Poliție Cahul la 13 aprilie 2017

Aviz cu recomadări 

Excluderea impedimentelor în activitatea de prevenire a torturii

În cadrul efectuării mai multor vizite de monitorizare, precum și în procesul de investigare a adresărilor ce vizează presupuse încălcări ale drepturilor omului, adresări parvenite din locurile de detenție, angajații Oficiului Avocatului Poporului, precum și membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii s-au confruntat cu un șir de încălcări, comise de către anjajații sistemului penitenciar: restricționarea acccesului în penitenciare pentru membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii,  restricționarea accesulu angajaților OAP la informația din dosarele persoanle ale persoanelor deținute, împiedicarea desfășurării convorbirilor cu petiționarii, etc.. Aceste fapte au fost semnalate de către Avocatului Poporului în mai multe avize cu recomandări. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a elaborat indicații referitoare la subiectul dat pentru angajații sistemului penitenciar.

Indicația Departamentului Instituțiilor Penitenciare (I)

Indicația Departamentului Instituțiilor Penitenciare (II)

Vizită preventivă la Internatul Psihoneurologic din Bălți din 16 martie 2017

Consiliul pentru Prevenirea Torturii a efectuat o vizită preventivă la Internatul Psihoneurologic din Bălți din 16 martie 2017. În urma vizitei a fost elaborat un raport. 

Raportul asupra vizitei preventive la Internatul Psihoneurologic din Bălți din 16 martie 2017

Răspunsul Ministerului Sănătății 

Vizită de monitorizare la Izolatorul de detenție preventivă din cadrul Direcției de Poliție Chișinău

La 10 martie 2017 angajații Oficiului Avocatului Poporului, Secția prevenirea torturii au efectuat o vizită preventivă de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău.   În urma vizitei a fost întocmit un raport și un aviz.

Raport asupra vizitei la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, efectuate la 10 martie 2017

Avizul cu recomandări 

Vizită preventivă în Penitenciarul nr.7 din Rusca la 16 februarie 2017

Consiliul pentru Prevenirea Torturii e efectuat o vizită preventivă în Penitenciarul  nr.7  din Rusca la 16 februarie 2017.

Raport asupra vizitei preventive la Penitenciarul nr. 7 din Rusca din 16 februarie 2017 

Răspunsul Departamentului Instituțiilor Penitenciare 

Vizită preventivă în Penitenciarul nr.10 - Goian din 03 februarie 2017

La 03 februarie2017 membrii Consiliului de Prevenire a Torturii de comun cu reprezentanţii Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au efectuat o vizită preventivă în Penitenciarul nr.10 - Goian. Îurma vizitei a fost elaborat un raport.

Raport asupra vizitei la Penitenciarul nr.10 Goian

Răspusul Departamentului Instituțiilor Penitenciare 

RAPORT privind cercetarea modului cum sînt tratați deținuții minori în Penitenciarul nr.10 Goian (destinat detenției minorilor)

Oficiul Avocatului Poporului a examinat cererea  Ministerului Justiției nr. 02/11856 din 11.11.2015, de a   efectua  o anchetă rapidă și independentă cu privire la modul în care deținuții minori sînt tratați de către angajații din Penitenciarul nr.10 Goian.

RAPORT privind  cercetarea modului cum sînt tratați deținuții minori în Penitenciarul nr.10 Goian (destinat detenției minorilor).

Avocatul Poporului solicită repetat autorităţilor sistarea activităţii Penitenciarului nr. 13 sau întreprinderea de măsuri urgente şi hotărîte pentru ameliorarea condiţiilor din cadrul acestuia

În cadrul ultimei vizite, de pe 03 decembrie 2015, la Penitenciarul nr.13 Chișinău, reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au ajuns la aceleaşi constatări privind condițiile neadecvate de detenție.Avocatul poporului a adresat  un aviz cu recomandări Prim - ministrului interimar al Republicii Moldova Gheorghe BREGA,   Ministrului Justiției Vladmir CEBOTARI, Directorului Departamentul Instituțiilor Penitenciare Alexandru PÎNZARI,  Șefului Penitenciarului nr. 13 Valerii STARII  și cu titlu de informare  Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Adrian CANDU. 

AVIZ în temeiul art.24alin. (2) din Legea RM cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) privind ameliorarea comportamentului față de persoanele private de libertate și îmbunătățirea condițiilor de detenție în Penitenciarul nr.13 Chișinău

Vizita în Penitenciarul nr.13 Chișinău (27 octombrie 2015)

La 21 octombrie 2015 Oficiul Avocatului Poporului a recepționat o petiție de la deținutul P.V., care a indicat că detenția sa în diverse celule ale Penitenciarului nr.13 în perioada 29 iulie 2014 pînă în prezent o atribuie tratamentului inuman și degradant. La 27.10.2015  Ombudsmanul și angajații Oficiului au vizitat celula în care era plasat deținutul la moment.  În  baza vizitei a fost întocmit și trimis Departamentului Instituțiilor Penitenciare un Aviz cu recomandări.

Avizul cu recomandări adresat Departamentului Instituțiilor Penitenciare 

 

Pages